Back to top

Samurai 2: Duel at Ichijoji Temple

Cast
Toshirô Mifune, Akihiko Hirata, Mitsuko Mito, Mariko Okada, Kuroemon Onoe, Kaoru Yachigusa, Daisuke Katô, Kunimori Kodo, Michiyo Kogure, Ko Mihashi, Sachio Sakai, Koji Tsurata
Released
1955
Spoiler alert
Blog entry

Samurai master Yoshioka’s henchman tells Akemi, “Idiot, it’s pronounced ‘Musashi’.” (0:21)

Both wanting Musashi, Akemi tells Otsu, “I was about to kill myself.” (0:39)

Yoshioka’s henchman calls drunk Matahachi, “Idiot!” (1:05)

Samurai Trilogy I | Samurai Trilogy 2 | Samurai Trilogy 3